Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op kicksridderkerk.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en producten te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Kicks Ridderkerk doet haar uiterste best om alle informatie op deze webshop zo correct, actueel en volledig mogelijk te houden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op kicksridderkerk.nl worden ontleend. Kicksridderkerk.nl biedt geen garantie dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Kicks Ridderkerk wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Kicks Ridderkerk behoudt zich het recht voor op de of via deze website aangeboden artikelen en informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te alle tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u aan periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Ontdekt u een kwetsbaarheid, zwakke plek, in onze systemen vragen wij u vriendelijke deze zo snel mogelijk te melden zodat wij de benodigde maatregelen kunnen treffen. Stuurt u dan een mail naar kicksridderkerk@gmail.com. Geeft u hierbij voldoende informatie om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen herstellen en laat u daarbij uw contactgegevens achter, tenminste uw naam en mailadres. Realiseert u zich dat u verantwoordelijk om dient te gaan met de kennis van het beveiligheidsprobleem en deze niet met anderen kunt delen. Wij maken u erop attent dat het delen van eventuele informatie uit systemen van Kicks Ridderkerk.nl en bekendmaken van de informatie strafbaar is. U kunt van ons verwachten dat wij uw melding uiterst serieus nemen. Als dank voor de melding zorgen wij voor een passende beloning, deze al echter nooit in geldelijke vorm zijn. Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden. Voor overige vragen kunt u dmv onderstaande gegevens in contact treden; Kicks Ridderkerk Kerkweg 219d 2985 AS Ridderkerk 0031 642 76 6565